Quảng trường PC gạch khô treo thạch anh cho bức tường rèm

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Niujia Village, thị trấn Shuangyang, huyện Tử Xuyên, thành phố Tử Bồ, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Zibo Jin Kaida

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Xôn Hải
Số liên lạc:13355330057
Email:289185657@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Zibo Jin Kaida
Địa chỉ công ty:Niujia Village, thị trấn Shuangyang, huyện Tử Xuyên, thành phố Tử Bồ, Sơn Đông

Quảng trường PC gạch khô treo thạch anh cho bức tường rèm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Quảng trường PC gạch khô treo thạch anh cho bức tường rèm

yêu cầu trích Quảng trường PC gạch khô treo thạch anh cho bức tường rèm