MPP cáp vỏ ống dẫn đường kéo ống kỹ thuật chôn vùi ống tay áo bảo vệ

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tương Vệ
Số liên lạc:19905393119
Email:459037999@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

MPP cáp vỏ ống dẫn đường kéo ống kỹ thuật chôn vùi ống tay áo bảo vệ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự MPP cáp vỏ ống dẫn đường kéo ống kỹ thuật chôn vùi ống tay áo bảo vệ

yêu cầu trích MPP cáp vỏ ống dẫn đường kéo ống kỹ thuật chôn vùi ống tay áo bảo vệ