Xử lý phế liệu lò mổ DC-1T Đức trang trại vô hại thiết bị xử lý bột xương

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Chen
Số liên lạc:15318989262
Email:beyondcxh@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Xử lý phế liệu lò mổ DC-1T Đức trang trại vô hại thiết bị xử lý bột xương chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xử lý phế liệu lò mổ DC-1T Đức trang trại vô hại thiết bị xử lý bột xương

yêu cầu trích Xử lý phế liệu lò mổ DC-1T Đức trang trại vô hại thiết bị xử lý bột xương