Tự động dán máy giặt chất lỏng điền dầu ăn đường dầu gội đầu cơ thể rửa kem làm đầy máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Máy móc Phật Sơn Tangong

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Feng
Số liên lạc:13360307046
Email:719569358@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Máy móc Phật Sơn Tangong
Địa chỉ công ty:Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông

Tự động dán máy giặt chất lỏng điền dầu ăn đường dầu gội đầu cơ thể rửa kem làm đầy máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tự động dán máy giặt chất lỏng điền dầu ăn đường dầu gội đầu cơ thể rửa kem làm đầy máy

yêu cầu trích Tự động dán máy giặt chất lỏng điền dầu ăn đường dầu gội đầu cơ thể rửa kem làm đầy máy