Nhà máy tùy chỉnh hàng rào nhựa chống va chạm xô thổi khuôn nhựa cách ly bến tàu ba lỗ nước phun nước ngựa hàng rào

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Yi'an Transportation Facilities Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Yi'an Transportation Facilities Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ji Jingju
Số liên lạc:15806622658
Email:15806622658@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Yi'an Transportation Facilities Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Yi'an Transportation Facilities Co., Ltd.

Nhà máy tùy chỉnh hàng rào nhựa chống va chạm xô thổi khuôn nhựa cách ly bến tàu ba lỗ nước phun nước ngựa hàng rào chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà máy tùy chỉnh hàng rào nhựa chống va chạm xô thổi khuôn nhựa cách ly bến tàu ba lỗ nước phun nước ngựa hàng rào

yêu cầu trích Nhà máy tùy chỉnh hàng rào nhựa chống va chạm xô thổi khuôn nhựa cách ly bến tàu ba lỗ nước phun nước ngựa hàng rào