Hải sản đường hầm nhanh đông lạnh máy kiwei tôm nhanh chóng đông lạnh thiết bị đơn tủ đông Trung Đình máy móc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Tên công ty: Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xu
Số liên lạc:13105363866
Email:xzw2163@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Hải sản đường hầm nhanh đông lạnh máy kiwei tôm nhanh chóng đông lạnh thiết bị đơn tủ đông Trung Đình máy móc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hải sản đường hầm nhanh đông lạnh máy kiwei tôm nhanh chóng đông lạnh thiết bị đơn tủ đông Trung Đình máy móc

yêu cầu trích Hải sản đường hầm nhanh đông lạnh máy kiwei tôm nhanh chóng đông lạnh thiết bị đơn tủ đông Trung Đình máy móc