Q235B mặt bích tấm cung cấp đường kính lớn mặt bích trống thép carbon dập mặt bích miếng đệm giao hàng kịp thời

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Changjinhui Gang and Steel Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Changjinhui Gang and Steel Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Ji
Số liên lạc:13563020003
Email:177760635@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Changjinhui Gang and Steel Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Changjinhui Gang and Steel Co., Ltd.

Q235B mặt bích tấm cung cấp đường kính lớn mặt bích trống thép carbon dập mặt bích miếng đệm giao hàng kịp thời chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Q235B mặt bích tấm cung cấp đường kính lớn mặt bích trống thép carbon dập mặt bích miếng đệm giao hàng kịp thời

yêu cầu trích Q235B mặt bích tấm cung cấp đường kính lớn mặt bích trống thép carbon dập mặt bích miếng đệm giao hàng kịp thời