Chịu nhiệt nâng dây thép dây đai cường độ kéo cao hỗ trợ tùy chỉnh phân phối tại chỗ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Zhongkang Cao su Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Zhongkang Cao su Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15725205330
Email:zhongkangxiangjiao@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Zhongkang Cao su Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Zhongkang Cao su Co., Ltd

Chịu nhiệt nâng dây thép dây đai cường độ kéo cao hỗ trợ tùy chỉnh phân phối tại chỗ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chịu nhiệt nâng dây thép dây đai cường độ kéo cao hỗ trợ tùy chỉnh phân phối tại chỗ

yêu cầu trích Chịu nhiệt nâng dây thép dây đai cường độ kéo cao hỗ trợ tùy chỉnh phân phối tại chỗ