Weiheng đơn và đôi cột hợp kim nhôm nâng nâng nền tảng hợp kim nhôm nâng nhà sản xuất

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Juli
Số liên lạc:17362178186
Email:1208970523@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Weiheng đơn và đôi cột hợp kim nhôm nâng nâng nền tảng hợp kim nhôm nâng nhà sản xuất chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Weiheng đơn và đôi cột hợp kim nhôm nâng nâng nền tảng hợp kim nhôm nâng nhà sản xuất

yêu cầu trích Weiheng đơn và đôi cột hợp kim nhôm nâng nâng nền tảng hợp kim nhôm nâng nhà sản xuất