Tunnel loại thanh trùng đóng hộp Xinding cung cấp thiết bị khử trùng đóng hộp thiếc đa chức năng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hồ Mao-kuen
Số liên lạc:18853662138
Email:450986786@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Tunnel loại thanh trùng đóng hộp Xinding cung cấp thiết bị khử trùng đóng hộp thiếc đa chức năng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tunnel loại thanh trùng đóng hộp Xinding cung cấp thiết bị khử trùng đóng hộp thiếc đa chức năng

yêu cầu trích Tunnel loại thanh trùng đóng hộp Xinding cung cấp thiết bị khử trùng đóng hộp thiếc đa chức năng