Bạt vải nhựa chống thấm nước chống thấm nước chống nắng vải chống nắng vải chống nắng vải chống nắng vải dày mưa vải

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Số 17, Xinglong Street, Puxi Village, huyện Trương Khâu, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Yideshun Jinan

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mã Đức Anh
Số liên lạc:13605419719
Email:13605419719@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thương mại Yideshun Jinan
Địa chỉ công ty:Số 17, Xinglong Street, Puxi Village, huyện Trương Khâu, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Bạt vải nhựa chống thấm nước chống thấm nước chống nắng vải chống nắng vải chống nắng vải chống nắng vải dày mưa vải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bạt vải nhựa chống thấm nước chống thấm nước chống nắng vải chống nắng vải chống nắng vải chống nắng vải dày mưa vải

yêu cầu trích Bạt vải nhựa chống thấm nước chống thấm nước chống nắng vải chống nắng vải chống nắng vải chống nắng vải dày mưa vải