Hainuo nghiêng chất lỏng máy hút chân không đóng gói súp bao bì thực phẩm niêm phong máy rãnh thiết bị chân không

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hainuo Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Hainuo Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Kim Rồng
Số liên lạc:13153685333
Email:2032562932@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hainuo Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hainuo Machinery Co., Ltd.

Hainuo nghiêng chất lỏng máy hút chân không đóng gói súp bao bì thực phẩm niêm phong máy rãnh thiết bị chân không chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hainuo nghiêng chất lỏng máy hút chân không đóng gói súp bao bì thực phẩm niêm phong máy rãnh thiết bị chân không

yêu cầu trích Hainuo nghiêng chất lỏng máy hút chân không đóng gói súp bao bì thực phẩm niêm phong máy rãnh thiết bị chân không