Sweeper điện nhỏ tài sản cộng đồng lái xe quét cộng đồng vệ sinh vệ sinh đường quét

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Máy Xây Dựng Jining Zhengxin

Tên công ty: Công ty TNHH Máy Xây Dựng Jining Zhengxin

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xu
Số liên lạc:17753757717
Email:29979812@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Máy Xây Dựng Jining Zhengxin
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Máy Xây Dựng Jining Zhengxin

Sweeper điện nhỏ tài sản cộng đồng lái xe quét cộng đồng vệ sinh vệ sinh đường quét chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sweeper điện nhỏ tài sản cộng đồng lái xe quét cộng đồng vệ sinh vệ sinh đường quét

yêu cầu trích Sweeper điện nhỏ tài sản cộng đồng lái xe quét cộng đồng vệ sinh vệ sinh đường quét