Panjin 4 mét 5 mét 6 mét động cơ diesel nâng nền tảng thương hiệu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Taixing East Street, Jiyang County, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Jinan Denggao Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Panjin 4 mét 5 mét 6 mét động cơ diesel nâng nền tảng thương hiệu

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15053120350
Email:1103388598@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Denggao Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Taixing East Street, Jiyang County, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Panjin 4 mét 5 mét 6 mét động cơ diesel nâng nền tảng thương hiệu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Panjin 4 mét 5 mét 6 mét động cơ diesel nâng nền tảng thương hiệu

yêu cầu trích Panjin 4 mét 5 mét 6 mét động cơ diesel nâng nền tảng thương hiệu