phanh trống tiện C45 nhàm chán đĩa tiện công cụ công cụ tùy chỉnh tiện phụ kiện

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp số 10

Tên công ty: Zaozhuang Long Sơn Machine Tool Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

2

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ngô Tiễn
Số liên lạc:15318003097
Email:2711473518@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zaozhuang Long Sơn Machine Tool Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp số 10

phanh trống tiện C45 nhàm chán đĩa tiện công cụ công cụ tùy chỉnh tiện phụ kiện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự phanh trống tiện C45 nhàm chán đĩa tiện công cụ công cụ tùy chỉnh tiện phụ kiện

yêu cầu trích phanh trống tiện C45 nhàm chán đĩa tiện công cụ công cụ tùy chỉnh tiện phụ kiện