Súp gà tự sưởi ấm tiệt trùng nồi sốt nấu gói bưu nhiệt độ cao tự động khử trùng ấm Vitus 1500

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Cảnh Nghĩa
Số liên lạc:15095262077
Email:475451490@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Vitus Machinery Co., Ltd

Súp gà tự sưởi ấm tiệt trùng nồi sốt nấu gói bưu nhiệt độ cao tự động khử trùng ấm Vitus 1500 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Súp gà tự sưởi ấm tiệt trùng nồi sốt nấu gói bưu nhiệt độ cao tự động khử trùng ấm Vitus 1500

yêu cầu trích Súp gà tự sưởi ấm tiệt trùng nồi sốt nấu gói bưu nhiệt độ cao tự động khử trùng ấm Vitus 1500