Ống thấm mềm ống thấm nước ống thấm nước mềm lò xo mềm thấm đường kính ống 80

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Fufeng Street, Khu phát triển kinh tế, Quận Lingcheng, Đức Châu

Tên công ty: Sơn Đông Hengruitong New Material Engineering Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://20193.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Trần Vũ
Số liên lạc:15153489333
Email:609614560@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Hengruitong New Material Engineering Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Fufeng Street, Khu phát triển kinh tế, Quận Lingcheng, Đức Châu

Ống thấm mềm ống thấm nước ống thấm nước mềm lò xo mềm thấm đường kính ống 80 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ống thấm mềm ống thấm nước ống thấm nước mềm lò xo mềm thấm đường kính ống 80

yêu cầu trích Ống thấm mềm ống thấm nước ống thấm nước mềm lò xo mềm thấm đường kính ống 80