Phụ tùng máy móc polyethylene UHMW-PE

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yu
Số liên lạc:15305341615
Email:435482794@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

Phụ tùng máy móc polyethylene UHMW-PE chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Phụ tùng máy móc polyethylene UHMW-PE

yêu cầu trích Phụ tùng máy móc polyethylene UHMW-PE