Kailin cơ khí xe tải điện 1 tấn 1,5 tấn 2 tấn thủy lực nhỏ tùy chỉnh

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Laiizhou Kailin Machinery Equipment Co., Ltd

Tên công ty: Laiizhou Kailin Machinery Equipment Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:13361396343
Email:906342865@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Laiizhou Kailin Machinery Equipment Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Laiizhou Kailin Machinery Equipment Co., Ltd

Kailin cơ khí xe tải điện 1 tấn 1,5 tấn 2 tấn thủy lực nhỏ tùy chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kailin cơ khí xe tải điện 1 tấn 1,5 tấn 2 tấn thủy lực nhỏ tùy chỉnh

yêu cầu trích Kailin cơ khí xe tải điện 1 tấn 1,5 tấn 2 tấn thủy lực nhỏ tùy chỉnh