PVC cao áp nước vành đai nông nghiệp tưới nước nông nghiệp PVC tráng ống 4 inch 6 inch cao áp bơm nhựa ống dẫn tiên phong

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Số 1105, đường Tân An, Wutu Street, Changle, thành phố Uy Phương, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Changle County Qianwei Sản phẩm nhựa Công ty TNHH.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://51791.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Giáp Hiểu Hoa
Số liên lạc:18765671303
Email:949090464@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Changle County Qianwei Sản phẩm nhựa Công ty TNHH.
Địa chỉ công ty:Số 1105, đường Tân An, Wutu Street, Changle, thành phố Uy Phương, tỉnh Sơn Đông

PVC cao áp nước vành đai nông nghiệp tưới nước nông nghiệp PVC tráng ống 4 inch 6 inch cao áp bơm nhựa ống dẫn tiên phong chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự PVC cao áp nước vành đai nông nghiệp tưới nước nông nghiệp PVC tráng ống 4 inch 6 inch cao áp bơm nhựa ống dẫn tiên phong

yêu cầu trích PVC cao áp nước vành đai nông nghiệp tưới nước nông nghiệp PVC tráng ống 4 inch 6 inch cao áp bơm nhựa ống dẫn tiên phong