Cây hạt dẻ dày ghép 1-3 cm Tianfa trang trại bán thuận tiện quản lý

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Tên công ty: Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Uy Tương
Số liên lạc:13686397126
Email:704801672@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Cây hạt dẻ dày ghép 1-3 cm Tianfa trang trại bán thuận tiện quản lý chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cây hạt dẻ dày ghép 1-3 cm Tianfa trang trại bán thuận tiện quản lý

yêu cầu trích Cây hạt dẻ dày ghép 1-3 cm Tianfa trang trại bán thuận tiện quản lý