Bánh xích ngô rơm xanh lưu trữ máy đĩa thức ăn gia súc máy thu hoạch đơn giản hoạt động nhanh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Yuncheng Jiuhong vệ sinh thiết bị sản xuất Công ty TNHH.

Tên công ty: Yuncheng Jiuhong vệ sinh thiết bị sản xuất Công ty TNHH.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Du Suyun
Số liên lạc:15275022266
Email:2384958526@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Yuncheng Jiuhong vệ sinh thiết bị sản xuất Công ty TNHH.
Địa chỉ công ty:Yuncheng Jiuhong vệ sinh thiết bị sản xuất Công ty TNHH.

Bánh xích ngô rơm xanh lưu trữ máy đĩa thức ăn gia súc máy thu hoạch đơn giản hoạt động nhanh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bánh xích ngô rơm xanh lưu trữ máy đĩa thức ăn gia súc máy thu hoạch đơn giản hoạt động nhanh

yêu cầu trích Bánh xích ngô rơm xanh lưu trữ máy đĩa thức ăn gia súc máy thu hoạch đơn giản hoạt động nhanh