Ruizhi Greenhouse Thể thao Đứng Màng Cấu trúc Gymnasium Podium Canopy Basketball Sân vận động chính Sân vận động Mái hiên Cảnh Nền tảng Tuỳ chỉnh

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Hoàng Lâu, Thanh Châu

Tên công ty: Sơn Đông Ruizhi Nhà kính Kỹ thuật Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://40122.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:13176065123
Email:liujinming668@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ruizhi Nhà kính Kỹ thuật Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Hoàng Lâu, Thanh Châu

Ruizhi Greenhouse Thể thao Đứng Màng Cấu trúc Gymnasium Podium Canopy Basketball Sân vận động chính Sân vận động Mái hiên Cảnh Nền tảng Tuỳ chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ruizhi Greenhouse Thể thao Đứng Màng Cấu trúc Gymnasium Podium Canopy Basketball Sân vận động chính Sân vận động Mái hiên Cảnh Nền tảng Tuỳ chỉnh

yêu cầu trích Ruizhi Greenhouse Thể thao Đứng Màng Cấu trúc Gymnasium Podium Canopy Basketball Sân vận động chính Sân vận động Mái hiên Cảnh Nền tảng Tuỳ chỉnh