Cây Hawthorn lớn Venus 1-4cm loài được tìm thấy được đào lên và trồng trong nhiều ngày, to và ngọt

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Tên công ty: Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Uy Tương
Số liên lạc:13686397126
Email:704801672@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nông trại gia đình Linshu Tianfa

Cây Hawthorn lớn Venus 1-4cm loài được tìm thấy được đào lên và trồng trong nhiều ngày, to và ngọt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cây Hawthorn lớn Venus 1-4cm loài được tìm thấy được đào lên và trồng trong nhiều ngày, to và ngọt

yêu cầu trích Cây Hawthorn lớn Venus 1-4cm loài được tìm thấy được đào lên và trồng trong nhiều ngày, to và ngọt