Dây thép ống thoát nước và ống nhựa đường kính lớn chôn loại bền và không lão hóa

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tương Vệ
Số liên lạc:19905393119
Email:459037999@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Dây thép ống thoát nước và ống nhựa đường kính lớn chôn loại bền và không lão hóa chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dây thép ống thoát nước và ống nhựa đường kính lớn chôn loại bền và không lão hóa

yêu cầu trích Dây thép ống thoát nước và ống nhựa đường kính lớn chôn loại bền và không lão hóa