Dọc sợi lọc vải lọc công nghiệp đĩa quay bộ lọc tùy chỉnh sợi quay thiết bị lọc đĩa dọc loại

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:17863621212
Email:sibokanghb@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Sơn Đông SBOK

Dọc sợi lọc vải lọc công nghiệp đĩa quay bộ lọc tùy chỉnh sợi quay thiết bị lọc đĩa dọc loại chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dọc sợi lọc vải lọc công nghiệp đĩa quay bộ lọc tùy chỉnh sợi quay thiết bị lọc đĩa dọc loại

yêu cầu trích Dọc sợi lọc vải lọc công nghiệp đĩa quay bộ lọc tùy chỉnh sợi quay thiết bị lọc đĩa dọc loại