Trực tiếp bán buôn thổi đúc ba lỗ nước ngựa đường xây dựng chống va chạm cơ sở hàng rào nước ngựa chất lượng cao PE nhựa ngựa

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Yi'an Transportation Facilities Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Yi'an Transportation Facilities Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ji Jingju
Số liên lạc:15806622658
Email:15806622658@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Yi'an Transportation Facilities Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Yi'an Transportation Facilities Co., Ltd.

Trực tiếp bán buôn thổi đúc ba lỗ nước ngựa đường xây dựng chống va chạm cơ sở hàng rào nước ngựa chất lượng cao PE nhựa ngựa chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Trực tiếp bán buôn thổi đúc ba lỗ nước ngựa đường xây dựng chống va chạm cơ sở hàng rào nước ngựa chất lượng cao PE nhựa ngựa

yêu cầu trích Trực tiếp bán buôn thổi đúc ba lỗ nước ngựa đường xây dựng chống va chạm cơ sở hàng rào nước ngựa chất lượng cao PE nhựa ngựa