Tianyunwei vệ sinh thùng rác 2-8 vuông móc cánh tay phun sơn không rò rỉ nước có thể tùy chỉnh thép carbon lớn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Văn
Số liên lạc:18754005719
Email:849378381@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Tianyunwei vệ sinh thùng rác 2-8 vuông móc cánh tay phun sơn không rò rỉ nước có thể tùy chỉnh thép carbon lớn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tianyunwei vệ sinh thùng rác 2-8 vuông móc cánh tay phun sơn không rò rỉ nước có thể tùy chỉnh thép carbon lớn

yêu cầu trích Tianyunwei vệ sinh thùng rác 2-8 vuông móc cánh tay phun sơn không rò rỉ nước có thể tùy chỉnh thép carbon lớn