12-30 mét MH loại đơn dầm cầu trục trục 16 tấn cần trục điện cho xưởng kho

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Xu Xin
Số liên lạc:18265485192
Email:18265485192@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Long Hội Heavy Industry Co., Ltd.

12-30 mét MH loại đơn dầm cầu trục trục 16 tấn cần trục điện cho xưởng kho chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 12-30 mét MH loại đơn dầm cầu trục trục 16 tấn cần trục điện cho xưởng kho

yêu cầu trích 12-30 mét MH loại đơn dầm cầu trục trục 16 tấn cần trục điện cho xưởng kho