5 tấn bồn chứa thép không gỉ dọc hình nón đáy tùy chỉnh kho dầu bể hàng không máy móc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Qufu Zihang

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Qufu Zihang

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Gu
Số liên lạc:13792342955
Email:510306114@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Qufu Zihang
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Qufu Zihang

5 tấn bồn chứa thép không gỉ dọc hình nón đáy tùy chỉnh kho dầu bể hàng không máy móc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 5 tấn bồn chứa thép không gỉ dọc hình nón đáy tùy chỉnh kho dầu bể hàng không máy móc

yêu cầu trích 5 tấn bồn chứa thép không gỉ dọc hình nón đáy tùy chỉnh kho dầu bể hàng không máy móc