Cung cấp bộ nạp phụ tùng WA380Z-6 mô hình cabin ghế số phần 418-57-D1120

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Tên công ty: Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Nhà máy Lưu Tín
Số liên lạc:15653751800
Email:3270240871@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Cung cấp bộ nạp phụ tùng WA380Z-6 mô hình cabin ghế số phần 418-57-D1120 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp bộ nạp phụ tùng WA380Z-6 mô hình cabin ghế số phần 418-57-D1120

yêu cầu trích Cung cấp bộ nạp phụ tùng WA380Z-6 mô hình cabin ghế số phần 418-57-D1120