Hengda lạnh bổ sung lạnh hỗn hợp nhựa đường nhựa đường bổ sung lạnh nhà sản xuất đường rãnh sửa chữa vật liệu

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Đức Châu, Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Hengda New Material Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://29880.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Feng
Số liên lạc:18753405888
Email:1722620817@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Hengda New Material Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Đức Châu, Sơn Đông

Hengda lạnh bổ sung lạnh hỗn hợp nhựa đường nhựa đường bổ sung lạnh nhà sản xuất đường rãnh sửa chữa vật liệu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hengda lạnh bổ sung lạnh hỗn hợp nhựa đường nhựa đường bổ sung lạnh nhà sản xuất đường rãnh sửa chữa vật liệu

yêu cầu trích Hengda lạnh bổ sung lạnh hỗn hợp nhựa đường nhựa đường bổ sung lạnh nhà sản xuất đường rãnh sửa chữa vật liệu