Kim Thiên Thành cung cấp vật liệu cách nhiệt mới mẫu trang trí trang trí tấm PP tấm tấm phụ kiện nhỏ

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Đoạn giữa đường Chu Châu

Tên công ty: Sơn Đông Jin Thiên Thành Sản Phẩm Nhựa Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Hiểu Đình
Số liên lạc:18654375806
Email:420864639@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jin Thiên Thành Sản Phẩm Nhựa Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Đoạn giữa đường Chu Châu

Kim Thiên Thành cung cấp vật liệu cách nhiệt mới mẫu trang trí trang trí tấm PP tấm tấm phụ kiện nhỏ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kim Thiên Thành cung cấp vật liệu cách nhiệt mới mẫu trang trí trang trí tấm PP tấm tấm phụ kiện nhỏ

yêu cầu trích Kim Thiên Thành cung cấp vật liệu cách nhiệt mới mẫu trang trí trang trí tấm PP tấm tấm phụ kiện nhỏ