Longyu di động cầu thủy lực lên tàu container xe nâng tải và dỡ nền tảng tùy chỉnh hậu cần kho dốc nâng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Tầng 2, Tòa nhà 1, Sân số 184 Fuyang Street, Jibei Street

Tên công ty: Jinan Longyu Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

02 02 Cầu tàu thủy lực di động là một loại thiết bị phụ trợ vận tải hậu cần. Một cây cầu được dựng lên giữa xe chở và nền tảng hàng hóa để xe nâng có thể từ từ vào xe để vận hành bốc dỡ hàng loạt, làm giảm rất nhiều lao động cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công việc, thu được lợi ích kinh tế lớn hơn, đồng thời là lựa chọn cần thiết cho logistics và kho bãi. 02

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:15550472220
Email:jnlongyu_ltd@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Longyu Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Tầng 2, Tòa nhà 1, Sân số 184 Fuyang Street, Jibei Street

Longyu di động cầu thủy lực lên tàu container xe nâng tải và dỡ nền tảng tùy chỉnh hậu cần kho dốc nâng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Longyu di động cầu thủy lực lên tàu container xe nâng tải và dỡ nền tảng tùy chỉnh hậu cần kho dốc nâng

yêu cầu trích Longyu di động cầu thủy lực lên tàu container xe nâng tải và dỡ nền tảng tùy chỉnh hậu cần kho dốc nâng