Đơn bánh xe lăn để bán nhà sản xuất tay con lăn cung cấp giá Sơn Đông để bán

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Inteli, Quận Rencheng, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Máy Xây Dựng Jining Rongshang

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Kong
Số liên lạc:13375371132
Email:706713771@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Máy Xây Dựng Jining Rongshang
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Inteli, Quận Rencheng, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông

Đơn bánh xe lăn để bán nhà sản xuất tay con lăn cung cấp giá Sơn Đông để bán chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đơn bánh xe lăn để bán nhà sản xuất tay con lăn cung cấp giá Sơn Đông để bán

yêu cầu trích Đơn bánh xe lăn để bán nhà sản xuất tay con lăn cung cấp giá Sơn Đông để bán