Hengda bán thiết bị nhựa đường màu xe tăng nhựa đường màu xe tăng vận chuyển nhựa đường giá thuận lợi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Đức Châu, Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Hengda New Material Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://29880.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Feng
Số liên lạc:18753405888
Email:1722620817@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Hengda New Material Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Đức Châu, Sơn Đông

Hengda bán thiết bị nhựa đường màu xe tăng nhựa đường màu xe tăng vận chuyển nhựa đường giá thuận lợi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hengda bán thiết bị nhựa đường màu xe tăng nhựa đường màu xe tăng vận chuyển nhựa đường giá thuận lợi

yêu cầu trích Hengda bán thiết bị nhựa đường màu xe tăng nhựa đường màu xe tăng vận chuyển nhựa đường giá thuận lợi