Nhựa bên trong phích cắm thủy tinh bóng cắm nước hoa hương liệu dừng nắp đóng gói sản phẩm 578JM

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Hán Tuấn
Số liên lạc:17663031896
Email:glasspacking@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Nhựa bên trong phích cắm thủy tinh bóng cắm nước hoa hương liệu dừng nắp đóng gói sản phẩm 578JM chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhựa bên trong phích cắm thủy tinh bóng cắm nước hoa hương liệu dừng nắp đóng gói sản phẩm 578JM

yêu cầu trích Nhựa bên trong phích cắm thủy tinh bóng cắm nước hoa hương liệu dừng nắp đóng gói sản phẩm 578JM