Hai màu chậu hoa đầy sao mùa hè, mùa thu, hoa, giống biển, hoa thiết kế cây giống

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13953645777
Email:100449033@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Hai màu chậu hoa đầy sao mùa hè, mùa thu, hoa, giống biển, hoa thiết kế cây giống chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hai màu chậu hoa đầy sao mùa hè, mùa thu, hoa, giống biển, hoa thiết kế cây giống

yêu cầu trích Hai màu chậu hoa đầy sao mùa hè, mùa thu, hoa, giống biển, hoa thiết kế cây giống