Longyu SJPT bàn đạp bằng tay thủy lực nền tảng xe nâng điện nhỏ nhà sản xuất cung cấp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Tầng 2, Tòa nhà 1, Sân số 184 Fuyang Street, Jibei Street

Tên công ty: Jinan Longyu Lifting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:15550472220
Email:jnlongyu_ltd@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Longyu Lifting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Tầng 2, Tòa nhà 1, Sân số 184 Fuyang Street, Jibei Street

Longyu SJPT bàn đạp bằng tay thủy lực nền tảng xe nâng điện nhỏ nhà sản xuất cung cấp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Longyu SJPT bàn đạp bằng tay thủy lực nền tảng xe nâng điện nhỏ nhà sản xuất cung cấp

yêu cầu trích Longyu SJPT bàn đạp bằng tay thủy lực nền tảng xe nâng điện nhỏ nhà sản xuất cung cấp