Áp lực cao 22kw đá tốt bê tông băng tải đầu bơm 80 mét ngang 150 mét

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp đường Tongji, Khu phát triển công nghệ cao, Jining, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Máy móc Jining Saao

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Xử Mị
Số liên lạc:13355185855
Email:3341214583@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Máy móc Jining Saao
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp đường Tongji, Khu phát triển công nghệ cao, Jining, Sơn Đông

Áp lực cao 22kw đá tốt bê tông băng tải đầu bơm 80 mét ngang 150 mét chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Áp lực cao 22kw đá tốt bê tông băng tải đầu bơm 80 mét ngang 150 mét

yêu cầu trích Áp lực cao 22kw đá tốt bê tông băng tải đầu bơm 80 mét ngang 150 mét