Thích hợp cho các nơi chống cháy nổ với nước hoặc phương tiện đặc biệt cho hệ thống điện khí nén và lỏng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tao Ran
Số liên lạc:13953167818
Email:dekegzh@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Thích hợp cho các nơi chống cháy nổ với nước hoặc phương tiện đặc biệt cho hệ thống điện khí nén và lỏng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thích hợp cho các nơi chống cháy nổ với nước hoặc phương tiện đặc biệt cho hệ thống điện khí nén và lỏng

yêu cầu trích Thích hợp cho các nơi chống cháy nổ với nước hoặc phương tiện đặc biệt cho hệ thống điện khí nén và lỏng