Jinling mới ráp xong Dichloromethane DM sơn sơn mỏng hơn dung môi sạch hơn

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương phi
Số liên lạc:13645411518
Email:414038114@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Jinling mới ráp xong Dichloromethane DM sơn sơn mỏng hơn dung môi sạch hơn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jinling mới ráp xong Dichloromethane DM sơn sơn mỏng hơn dung môi sạch hơn

yêu cầu trích Jinling mới ráp xong Dichloromethane DM sơn sơn mỏng hơn dung môi sạch hơn