Máy lựa chọn hạt giống lúa mì sàng lọc đậu nành ngô bóc vỏ có thể được Luning máy móc và thiết bị

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Tên công ty: Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Dương Sóc
Số liên lạc:13853411358
Email:732358124@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Ningjin Luning Machinery Equipment Co., Ltd.

Máy lựa chọn hạt giống lúa mì sàng lọc đậu nành ngô bóc vỏ có thể được Luning máy móc và thiết bị chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy lựa chọn hạt giống lúa mì sàng lọc đậu nành ngô bóc vỏ có thể được Luning máy móc và thiết bị

yêu cầu trích Máy lựa chọn hạt giống lúa mì sàng lọc đậu nành ngô bóc vỏ có thể được Luning máy móc và thiết bị