C6132*750 nhỏ chính xác máy tiện gia dụng ngang yên xe hướng dẫn đường sắt 750mm mini xe

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tôn Zuoyong
Số liên lạc:15098783345
Email:1073629134@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

C6132*750 nhỏ chính xác máy tiện gia dụng ngang yên xe hướng dẫn đường sắt 750mm mini xe chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự C6132*750 nhỏ chính xác máy tiện gia dụng ngang yên xe hướng dẫn đường sắt 750mm mini xe

yêu cầu trích C6132*750 nhỏ chính xác máy tiện gia dụng ngang yên xe hướng dẫn đường sắt 750mm mini xe