Kỹ thuật xây dựng trên không thủy lực tăng dần thang kéo tự hành nâng công việc di động nền tảng nâng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển Jibei, Quận Jiyang, Thành phố Tế Nam

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Jinan Haipu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Chu Ẩn
Số liên lạc:15562572286
Email:jnhaipu_ltd@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Jinan Haipu
Địa chỉ công ty:Khu phát triển Jibei, Quận Jiyang, Thành phố Tế Nam

Kỹ thuật xây dựng trên không thủy lực tăng dần thang kéo tự hành nâng công việc di động nền tảng nâng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kỹ thuật xây dựng trên không thủy lực tăng dần thang kéo tự hành nâng công việc di động nền tảng nâng

yêu cầu trích Kỹ thuật xây dựng trên không thủy lực tăng dần thang kéo tự hành nâng công việc di động nền tảng nâng