Titan Blueberry cây giống cơ sở bán hàng trực tiếp Palm việt quất cây giống đa dạng xác thực

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Xujiaguan Zhuang Village, Văn phòng Beigipo, Khu công nghệ cao Thái An, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Thái An Runchen

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Cách trực tiếp nhất để điều chỉnh độ axit là áp dụng bột lưu huỳnh. Để tiết kiệm nước, việc tưới nước đầu tiên nên được tưới nước với rất nhiều nước, và toàn bộ khu vườn nên được chuyển thành đất, 02

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Chu Trường Bân
Số liên lạc:15165380801
Email:15165380801@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Thái An Runchen
Địa chỉ công ty:Xujiaguan Zhuang Village, Văn phòng Beigipo, Khu công nghệ cao Thái An, tỉnh Sơn Đông

Titan Blueberry cây giống cơ sở bán hàng trực tiếp Palm việt quất cây giống đa dạng xác thực chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Titan Blueberry cây giống cơ sở bán hàng trực tiếp Palm việt quất cây giống đa dạng xác thực

yêu cầu trích Titan Blueberry cây giống cơ sở bán hàng trực tiếp Palm việt quất cây giống đa dạng xác thực