Yuchen CNC 1625 tròn máy cắt dao CNC cắt thiết bị khí nén dao cắt máy rung dao cắt máy cắt

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Phòng 1005, Tòa nhà 2, Tòa nhà Xinsheng, Đường Yingxiu, huyện Lệ Xia, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị CNC Sơn Đông Yuchen

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zheng
Số liên lạc:18663758212
Email:3531524914@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị CNC Sơn Đông Yuchen
Địa chỉ công ty:Phòng 1005, Tòa nhà 2, Tòa nhà Xinsheng, Đường Yingxiu, huyện Lệ Xia, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Yuchen CNC 1625 tròn máy cắt dao CNC cắt thiết bị khí nén dao cắt máy rung dao cắt máy cắt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Yuchen CNC 1625 tròn máy cắt dao CNC cắt thiết bị khí nén dao cắt máy rung dao cắt máy cắt

yêu cầu trích Yuchen CNC 1625 tròn máy cắt dao CNC cắt thiết bị khí nén dao cắt máy rung dao cắt máy cắt