Haiweipai 2 tấn màu đỏ bằng tay thịt bò thùng carton chở hàng bằng tay thủy lực xe tải

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị thủy lực Jinan Hải Wei Pai

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị thủy lực Jinan Hải Wei Pai

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Phong Phong
Số liên lạc:15168861236
Email:haiweipai@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị thủy lực Jinan Hải Wei Pai
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị thủy lực Jinan Hải Wei Pai

Haiweipai 2 tấn màu đỏ bằng tay thịt bò thùng carton chở hàng bằng tay thủy lực xe tải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Haiweipai 2 tấn màu đỏ bằng tay thịt bò thùng carton chở hàng bằng tay thủy lực xe tải

yêu cầu trích Haiweipai 2 tấn màu đỏ bằng tay thịt bò thùng carton chở hàng bằng tay thủy lực xe tải