Nhà sản xuất nguồn bán hàng trực tiếp

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: 500 mét phía nam đường Nanhuan, quận Dingtao, thành phố Hze, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Heze Runsen

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://28555.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Lin
Số liên lạc:15020277155
Email:136143426@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Heze Runsen
Địa chỉ công ty:500 mét phía nam đường Nanhuan, quận Dingtao, thành phố Hze, Sơn Đông

Nhà sản xuất nguồn bán hàng trực tiếp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà sản xuất nguồn bán hàng trực tiếp

yêu cầu trích Nhà sản xuất nguồn bán hàng trực tiếp