Thiết bị chế biến bột thịt và xương quy mô lớn máy sấy thiết bị chế biến bột xương

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Chen
Số liên lạc:15318989262
Email:beyondcxh@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Thiết bị chế biến bột thịt và xương quy mô lớn máy sấy thiết bị chế biến bột xương chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị chế biến bột thịt và xương quy mô lớn máy sấy thiết bị chế biến bột xương

yêu cầu trích Thiết bị chế biến bột thịt và xương quy mô lớn máy sấy thiết bị chế biến bột xương